Baubericht " MOSKALEV SAM- 13" von YG - model !!! FERTIG !!