Dampfwalze H. Zettelmeyer, 1:25, Lachezar Dragostinov (Zarkov Models)