Hollandische Kreuzer De Ruyter/De Zeven Provincien C801/802 1964