Modell-Hobby-Spiel vom 30.09.-3.10.2011 in Leipzig