Mitsubishi A6M3 Zero, Halinski KA 4/2011, 1:33 [FERTIG]