[Fertig] Nakajima B5N2 "Kate" - Maly Modelarz 3/2002 - 1:33