Halinski 1:33 Morane Saulnier 406 C1 [Fertig/ done]